Cassandra i logi

Podłączyłem do mojego rozwiązania bazę danych Cassandra, korzystając ze sterownika Java Driver 2.1 for Apache Cassandra. Dodałem również logowanie do pliku korzystając z Log4j oraz tutorialu.

Najpierw zainstalowałem Cassandrę oraz DevCenter. Następnie stworzyłem interfejs, który wykorzystywać będę do obsługi bazy danych:

package karol_bocian.solution.databaseAccess;

import com.datastax.driver.core.Session;

public interface IDatabaseConnector {
  void Connect(String node);
  void Close();
  Session GetSession();
  void CreateKeyspace(String keyspace);
  void DropKeyspace(String keyspace);
}

Implementuje go klasa:

package karol_bocian.solution.databaseAccess;

import com.datastax.driver.core.*;
import org.apache.log4j.Logger;

public class DatabaseConnector implements IDatabaseConnector {
  private static final Logger logger = Logger.getLogger(DatabaseConnector.class.getName());
  private Cluster cluster;
  private Session session;

  @Override
  public void Connect(String node) {
    cluster = Cluster.builder()
        .addContactPoint(node)
        .build();
    cluster.getConfiguration()
        .getProtocolOptions()
        .setCompression(ProtocolOptions.Compression.LZ4);
    LogInfos();
    session = cluster.connect();
  }

  private void LogInfos() {
    Metadata metadata = cluster.getMetadata();
    logger.info(String.format("Connected to cluster: %s", metadata.getClusterName()));
    for (Host host : metadata.getAllHosts()) {
      logger.info(String.format("Data center: %s; Host: %s; Rack: %s",
          host.getDatacenter(), host.getAddress(), host.getRack()));
    }
  }

  @Override
  public void CreateKeyspace(String keyspace) {
    session.execute("CREATE KEYSPACE IF NOT EXISTS " + keyspace + " WITH replication " +
        "= {'class':'SimpleStrategy', 'replication_factor':1};");
  }

  @Override
  public void DropKeyspace(String keyspace) {
    session.execute("DROP KEYSPACE " + keyspace + ";");
  }

  @Override
  public void Close() {
    session.close();
    cluster.close();
  }

  @Override
  public Session GetSession() {
    return this.session;
  }
}

W tej klasie łączymy się za pomocą metody Connect do klastra o zadanym adresie (node). Metoda CreateKeyspace tworzy zadany keyspace, zaś DropKeyspace usuwa go. Metoda LogInfos wyświetla informacje o klastrze. Po skończonej pracy musimy zamknąć połączenie z bazą. Implementuje to metoda Close.

Do logowania służy metoda:

logger.info(String.format("Connected to cluster: %s", metadata.getClusterName()));

Możliwe  jest logowanie informacji, ostrzeżeń, błędów, informacji do debugu itp.

Zmieniłem klasę Main:

package karol_bocian.solution;

import karol_bocian.solution.databaseAccess.DatabaseConnector;
import karol_bocian.solution.databaseAccess.IDatabaseConnector;

public class Main {
 private static String node = "127.0.0.1";
 private static String keyspace = "agents";

 public static void main(String[] args) {
  IDatabaseConnector databaseConnector = new DatabaseConnector();
  databaseConnector.Connect(node);
  databaseConnector.CreateKeyspace(keyspace);
  databaseConnector.Close();
 }
}

Do resources dodałem również plik log4j.properties, w którym zapisałem ustawienia logowania:

# Root logger option
log4j.rootLogger=DEBUG, stdout, file

# Redirect log messages to console
log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.Target=System.out
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %-5p %c{1}:%L - %m%n

# Redirect log messages to a log file, support file rolling.
log4j.appender.file=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.file.File=D:\\logs.log
log4j.appender.file.MaxFileSize=50MB
log4j.appender.file.MaxBackupIndex=10
log4j.appender.file.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.file.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %-5p %c{1}:%L - %m%n

Utworzyłem również pusty plik tekstowy D:\\logs.log.

Logi zapisywane są do tego pliku. Wyświetlane są również na konsoli.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s